Meditation

 

 

Var lugn och känn dig själv.

Meditation är både andligt och praktiskt. Den utnyttjar din inre kompetens för att medvetet och undermedvetet minska stress, ångest och    förvirring. Samtidigt som du utvecklas i en självkännedom som ger dig djupare insikter om medvetandets och medvetenhetens natur.

 

Att vara lugn och att våga slappna av kräver en viss grad av fokus. En förmåga att släppa tankar och förbli fristående, avslappnad och alert.

 

 

Ett lugnt och stabilt sinne bidrar med introspektion och därmed att utveckla en särskild insikt om kärnan våra sinnen och förbli ostörd i den naturliga närvaron.

 Meditation is touching the still space within and connecting with the world.

"Everything is meditation if your effortless mind does not wander."


Klicka på bilden så kommer du till Mantras for Deep Inner Peace, en meditation.


"Thoughts and feelings come and go like clouds in a windy sky. Conscious breathing is my anchor."